Colour Energy Coach

If you want to go fast
go alone.
If you want to go far
go together.

ADVARSEL for STUDIER

BASIC STUDIET, COACH STUDIET og POWER of SEVEN - Disse 3 studiene egner seg ikke for mindre skjermer som Mobil og iPad.

Velkommen til Colour Energy Colour Coach studiet. (CECC)

Før du starter på dette studiet må du enten ha tatt et Basic Studie eller et Power of Seven studie, da de begge er obligatoriske for å kunne ta dette studiet. Colour Energy Coach studiet åpner opp for innsikt og kunnskaper om de syv mulighetene du har til å forstå innholdet i Fargenes Språk. Og Fargenes Språk er grunnlaget for en Colour Energy Coach virke. Forstår man fargenes iboende egenskaper og kan relatere dem direkte til de 7 menneskelige intelligens former, så innehar man den farge -begreps –kunnskapen som er arbeids verktøyet for en Colour Energy Coach.


Før du begynner studiet, må du ta en Personlighets Test, fordi denne testen skal være ditt Vei Kart (Road Map) gjennom CECC-Studiet. Hvis du har tatt denne testen i løpet av de siste 6 månedene, behøver du ikke å ta den på nytt. Du kan lese mer om dette på side 2 i introduksjonen til Studiet.


Det første året blir et utfordrende år for deg, fordi du må være engasjert, selvkritisk og selv-opplevende, fordi du må bruke deg selv som mal. Og det gamle ordspråket, «På deg selv, skal du gjenkjenne andre» gjelder i høy grad i vår lære.DET VIL HANDLE OM DEG


Er du klar til å innta en positiv holdning om at dette studiet handler om deg og at det er deg det vil dreie seg om, da du er front figuren i vår lære, og at alt som angår de syv farge -energien vil berøre deg gjennom hele studiet. Er du klar for dette selv-studiet gleder vi oss til samarbeidet.


Det første året er et «nedrivnings og oppbygnings» år. Vi skal gå gjennom alt som har med din oppfatning av deg selv å gjøre, for så å lære deg hvordan du kan rette opp det du vil forandre ved deg selv. Du skal lære deg å fjerne det du ikke liker ved deg selv og styrke det du liker. Mestrer du deg selv, kan du begynne å hjelpe andre til å mestre seg selv, og det er det du skal lære av oss for å bli en Colour Energy Coach. Når du er ferdig utdannet skal din kunde/klient vite at du har lært det samme om deg selv, som du skal lærer dem. De skal vite at dere er like, at vi alle er like, og at det kun er de valgene dere tar som gjør dere forskjellig.


Hvordan vi bruker de 7 intelligensene vi disponerer er det som avgjør hvem vi er.


Vårt formål er å lære deg hvordan du kan bli en god Coach, en som hjelper mennesker til både å se hvem de er, og forstår hvem de er, og til å ta de rette valg. Dette er kjernen i vår utdannelse.