Colour Energy Coach

If you want to go fast
go alone.
If you want to go far
go together.

ADVARSEL for STUDIER

BASIC STUDIET, COACH STUDIET og POWER of SEVEN - Disse 3 studiene egner seg ikke for mindre skjermer som Mobil og iPad.

Studietid / Hva skjer

Studietiden varer fra 3 - 5 uker pr studiedel. Det er 8 studie deler og tiden vil da bli:


Med 3 ukers mellomrom mellom hver studiedel 3 x 8 = 24 uker = 6 måneder
Med 4 ukers mellomrom mellom hver studiedel 4 x 8 = 32 uker = 8 måneder.
Med 5 ukers mellomrom mellom hver studiedel 5 x 8 = 40 uker =10 måneder

Det betyr at du kan beregne hvordan du vil dele opp studiene selv. Du har i utgangspunktet fra 6 til 10 måneder på deg til å fullføre studiet.

På slutten av studiet får du litt større oppgaver, så da er det lurt å sette av litt tid til det. Du vil bli orientert i hva som foregår i 0-studiet. Husk bare på at det er minimum 6 og maksimum 10 måneder for å gjøre seg ferdig med studiet.

Eksamen vil bli holdt 2 ganger i året og du kan velge mellom de to. Eksamen er en felles skriftlig og muntlig eksamen med oppmøte. Du vil få informasjon om eksamen i god tid.

OBS
På innmeldings siden er det en rubrikk hvor du må skrive inn når du tok eksamen for
Basic studiet (Grunnstudiet), eller fikk din Diplom for Power of Seven studiet.